Zakup obiadów na miesiąc październik

Obiady na miesiąc październik będzie można wykupić w dniach 22.09-31.09.2021r.

    Wcześniejszy zakup umożliwi nam zaksięgowanie wszystkich wpłat przed rozpoczęciem

nowego miesiąca, wypisanie i dostarczenie dzieciom kart obiadowych przed posiłkiem

1 października .

 

Koszty wyżywienia wynoszą:

Dzieci z klas 1-8 , 19 dni x 3,30zł = 62,70 zł

Pracownicy – 19 dni x 8,60zł = 163,40 zł

Wpłaty proszę kierować na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

88 1020 4476 0000 8502 0251 0964

 W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. W przypadku pracownika szkoły należy dodać dopisek – pracownik.

Proszę o wpłaty w wysokości podanej w ogłoszeniu.

Rodziców uczniów, którzy we wrześniu byli nieobecni w szkole (kwarantanna,choroba lub wycieczka) bardzo proszę przed wpłatą  o telefon do kasy szkoły(25 7923512)

 w celu uzyskania informacji dotyczącej wysokości odliczeń i zwrotów za wrzesień  .

 

Przypominam, że w razie nieobecności ucznia w szkole jego obiad może zjeść rodzeństwo lub odebrać rodzic (opiekun prawny) za okazaniem karty obiadowej  do godziny 13.30 ze stołówki szkolnej.

Podstawą odliczania należnej kwoty za wyżywienie jest zgłoszenie nieobecności obiadowicza do księgowości nie później niż w dniu  poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 15.00 pod numerem telefonu 25 792 35-12 .

Kierownik świetlicy

Agnieszka Antońska


OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie informuje,
iż od miesiąca marca 2017 r. można dokonywać odpłatności za obiady
w formie bezgotówkowej – przelew na konto szkoły lub w formie gotówkowej w kasie szkoły.

Wpłat należy dokonywać przelewem od 20 do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 26.03.2017 r. należy dokonywać opłat za miesiąc kwiecień)
 na niżej podane konto bankowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

88 1020 4476 0000 8502 0251 0964

 W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana
jest wpłata. W przypadku pracownika szkoły należy dodać dopisek – pracownik.

NP. JAN KOWALSKI, KL. II C, OBIADY KWIECIEŃ 2017

 

Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły, przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły  (www.sp.wegrow.pl)
w zakładce stołówka. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

 

Wpłatę za obiady można pomniejszyć o dni nieobecności ucznia po wcześniejszej konsultacji
z pracownikiem szkoły pod nr telefonu:
25 792 35 12.

 

Wydanie karty obiadowej w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunku bankowym szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty.