Warunki uzyskania karty rowerowej - wzór wypełnienia druku