OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

- pierwsze dziecko 30 zł
- drugie dziecko 20 zł
- trzecie dziecko 10 zł
- każde kolejne dziecko zwolnione z opłaty

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA DOKONAĆ W KASIE SZKOŁY LUB NA KONTO BANKOWE

82 9236 0008 0000 0837 2000 0010 w treści imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

ul. Kościuszki 16, 07 – 100 Węgrów