ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Rok szkolny 2013/2014

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie.