PROJEKTY I PROGRAMY

Rok szkolny 2020 - 2021


Kolejny rok nasza placówka przystępuje do „Programu dla szkół”. Biorą w nim wszyscy uczniowie klas1-5.

Celem programu jest promowanie zbilansowanej diety oraz poprawa nawyków żywieniowych dzieci.

W ramach programu uczniowie  otrzymują różnorodne owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Biorą udział w działaniach edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

Ekipa Chrumasa gotuje: to pakiet materiałów edukacyjnych, z którego korzystają szkoły uczestniczące w Programie dla szkół.


Rok szkolny 2018 - 2019

Kompleksowy program rozwoju szkół w Mieście Węgrów

Nasza szkoła wzięła udział w Programie dla szkół w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczyły się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznały korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczyły się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności.
Mając na celu wsparcie szkół w realizacji ww. nauczyciele otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmujący:
  • cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez Kucharza Pana Grzegorza Łapanowskiego, dotyczących pór roku wiosna-lato oraz jesień-zima (dwa filmy dla uczniów klas I-III oraz dwa filmy dla uczniów klas IV-V),
  • poradnik dla nauczycieli,
  • broszurę dla dzieci,
  • poradnik dla rodziców,
  • instruktaż dla szkół jak korzystać z ww. pakietu materiałów.
Materiały zostały przygotowane we współpracy z następującymi instytucjami:
  • w obszarze edukacji: Ministerstwem Edukacji Narodowej,
  • w obszarze rolnictwa: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Agnieszka Antońska

Już od ośmiu lat, 8 listopada, wspólnie ze szkołami z całej Polski obchodzimy Dzień Śniadanie Daje Moc.

W bieżącym roku szkolnym (2018/2019 świetlica szkolna wzięła udział w programie Śniadanie Daje Moc. 8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii. Najważniejsze cele programu:
1 Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,
 2 Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Dlatego właśnie i my przystąpiliśmy do programu.
Wychowawcy wspólnie z uczniami przygotowali zdrowy, smaczny posiłek a następnie wspólnie go skonsumowano. Za udział w programie szkoła otrzymała certyfikat, a nauczyciele imienne podziękowania.
Agnieszka Antońska

Rok szkolny 2017 - 2018

Program Śniadanie Daje Moc

8 listopada obchodziliśmy w świetlicy szkolnej wspólnie z 8318 szkołami z całej Polski Dzień Śniadanie Daje Moc. Patronem honorowym programu był Minister Edukacji Narodowej. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Wspólnie z dziećmi przygotowano zdrowy posiłek oraz przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania.

Agnieszka Antońska


„Program dla szkół”

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do udziału w nowym „Programie dla szkół”, który zastąpił dotychczasowy program „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnienie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkole.
W programie biorą udział uczniowie klas 1-5. Dzieci te otrzymują bezpłatnie w ciągu10 tygodni danego semestru 45 porcji owoców i warzyw (707 uczniów) i 40 porcji mleka i jego przetworów (700 uczniów).
Program cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i ich rodziców. zdjęcia>>>
Agnieszka Antońska

Rok szkolny 2016 - 2017

Sprawozdanie z realizacji zadań podejmowanych

w ramach projektu

„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”

Od marca do maja 2017 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, w klasach pierwszych i trzecich realizowano projekt „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”.
Głównym celem tych zajęć było skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego, zapobieganie pogłębianiu się wady postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięsni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu.
Wady, które zdiagnozowano u dzieci to koślawość stóp, okrągłe plecy, odstające łopatki i skoliozy.
Na zajęciach stosowane były ćwiczenia odpowiednie do korygowanej wady, ćwiczenia rozciągające mięsnie przykurczone oraz wzmacniające mięsnie rozciągnięte i osłabione. Podczas zajęć szczególnie została zwrócona uwaga na utrwalenie prawidłowych nawyków w zachowaniu odpowiedniej postawy i prawidłowym poruszaniu się w chodzie i w biegu. Bardzo często stosowana była metoda zabawowa oraz konkursy, kto ładniej ,,dokładniej i szybciej”. Podczas każdych zajęć wykorzystywane były woreczki, laski, ławeczki gimnastyczne oraz piłki.
Początkowo niektóre z ćwiczeń sprawiały dzieciom trudności ale systematyczne powtarzanie tych samych elementów pozwoliło na dobre opanowanie wykonywanych zadań. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozwoliło na dużą poprawę sprawności ogólnej ćwiczących oraz stopniowe zwiększanie intensywności wykonywanych czynności. Wszyscy uczestnicy zajęć potrafią ,,kontrolować” swoją postawę, a dalsze zajęcia powinny pozwolić na utrwalenie dobrych nawyków. Mała liczebność grupy pozwoliła na dużą indywidualizację ćwiczeń.
U większości dzieci korzystających z zajęć znacznie wzrosła koordynacja ruchowa, co zachęciło ich do uczestniczenia w grach i rywalizacjach zespołowych.
Wszystkie dzieci uwierzyły we własne siły i zdolności osiągania trudnych celów korekcyjnych. zdjęcia>>>
Katarzyna Paderewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Sprawozdanie z projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie przeszli kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”.
Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni w Sokołowie Podlaskim pod kierunkiem instruktorów, uczniowie klas drugich poznawali tajniki nauki pływania. Rodzice uczniów również byli zaangażowani w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd. Ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć.
Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczyły mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.
Realizacja zajęć podzielona była na 4 fazy:
- faza 1 (lekcje 1-5) obejmowała opanowanie takich czynności jak zanurzanie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, naukę wydechu do wody i ćwiczenia wypornościowe. Faza ta została zakończona sprawdzianem I na stopień RYBKA.
- faza 2 (lekcje 6-10) obejmowała naukę leżenia na piersiach i grzbiecie, proste skoki do wody oraz opanowanie poślizgów na piersiach. Faza ta została zakończona sprawdzianem II na stopień FOKA.
- faza 3 (lekcje 11-15) obejmowała opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie i do kraula na piersiach z wydechem oraz elementy nurkowania w głąb. Faza ta została zakończona sprawdzianem na III stopień NUREK.
- faza 4 (lekcje 16-20) obejmowała opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania w dal i w głąb oraz wykonywanie skoków do wody głębokiej. Faza ta została zakończona sprawdzianem na IV stopień DELFINEK.
Ostatnie zajęcia na basenie zorganizowano w formie gier i zabaw z wykorzystaniem poznanych elementów nauki pływania. Dostarczyły dzieciom wiele radości i niezapomnianych przeżyć. W nagrodę za ich trud i wzorową frekwencję każdy uczestnik otrzymał czepek i okulary pływackie. zdjęcia>>>
Katarzyna Paderewska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Program „Śniadanie Daje Moc”

Świetlica szkolna przystąpiła do  ogólnopolskiego programu opracowanego przez Instytut Matki i Dziecka pod hasłem „Śniadanie Daje Moc”.
Program ten był elementem edukacji zdrowotnej promującej 12 zasad zdrowego żywienia. W związku z tym przeprowadzono ciekawe  zajęcia związane z tematem. 8 listopada tak jak w całej Polsce dzieci przebywające w szkolnej świetlicy przygotowały samodzielnie zdrowy posiłek, który następnie wspólnie zjadły.
Zajęcia dostarczyły wielu radości i satysfakcji z samodzielnej pracy. Nasze wysiłki zostały nagrodzone przyznaniem szkole certyfikatu „Śniadanie Daje Moc”.
Agnieszka Antońska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Program „Owoce i warzywa w szkole”

Celem programu było kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Program skierowany był do dzieci klas 0-3. Wzięło w nim udział 479 uczniów. Otrzymali oni nieodpłatnie w ciągu 40 wybranych tygodni porcje świeżych produktów owocowych, warzywnych lub soków.
Były one pozbawione dodatku soli, tłuszczu, cukru i substancji słodzących.
Program cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Chętnie przystąpimy do niego w roku następnym.
Agnieszka Antońska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Program „Szklanka mleka”

Celem programu było kształtowanie wśród uczniów dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i jego przetworów. W ramach akcji 760 dzieci z naszej szkoły dwa razy w tygodniu otrzymywało nieodpłatnie gotowy do spożycia produkt bez dodatków smakowych.
Program cieszył się dużą popularnością wśród uczniów.
Agnieszka Antońska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PROJEKT KIDSPEAK

W październiku 2016r. nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie KidSpeak organizowanym przez pozarządową organizację AIESEC. Projekt ten umożliwia przyjęcie studentów całego świata na praktyki. Podczas organizowanych przez nich zajęć uczniowie mają szansę poznać kulturę krajów, z których pochodzą  wolontariusze oraz uczestniczyć w lekcjach prowadzonych metodą warsztatową wyłącznie w języku angielskim. To wszystko daje dzieciom możliwość sprawdzenia oraz rozwoju własnych umiejętności językowych i wiedzy o świecie, a także zwraca uwagę na wielokulturowość.
W dniach 3 – 7.10.2016r. w ramach projektu gościliśmy w naszej szkole Eugenię Nikolayevą z Rosji oraz Beth Mwangi z Kenii. Wolontariuszki prowadziły lekcje języka angielskiego z uczniami klas IV-VI, w trakcie których opowiadały o swoich krajach.
Eugenia opowiedziała nam o Sankt Petersburgu i Moskwie, rosyjskim tańcu narodowym, różnicach pomiędzy polskimi a rosyjskimi pierogami. Mieliśmy także możliwość posłuchania muzyki popularnej wśród rosyjskiej młodzieży. Podczas zajęć uczniowie malowali flagę Rosji oraz uczyli się alfabetu rosyjskiego, co wzbudziło ich szczególne zainteresowanie i radość.
Bardzo ciekawe były informacje o Kenii przekazane przez Beth. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda flaga oraz herb państwa, z którego pochodzi, co jedzą Kenijczycy, jakimi środkami komunikacji podróżują. Okazało się, że tak jak w Wielkiej Brytanii, ruch uliczny w Kenii jest lewostronny. Beth opowiedziała nam także jakie zwierzęta żyją w jej kraju oraz zaprezentowała film pokazujący migrację antylop gnu z Kenii do Tanzanii. Nasi uczniowie mieli możliwość nauczenia się liczb od 1 do 10 w języku suahili a także tradycyjnego tańca wykonywanego przez kenijskich zawodników rugby.
Wolontariuszki mogły poczuć się jak gwiazdy podczas przerw śródlekcyjnych. Dzieci nie odstępowały ich na krok prosząc o autografy oraz wspólne zdjęcia, przy czym zadawały mnóstwo pytań. Część uczniów zadeklarowała chęć wyjazdu z wolontariuszami do ich krajów, zwłaszcza do Kenii w celu spotkania flamingów oraz odpoczynku na pięknych piaszczystych plażach pod palmami. Dla wszystkich zainteresowanych dzieci : do obydwu państw należy przed wyjazdem postarać się o wizę, a w przypadku Kenii należy poddać się szczepieniom ochronnym, np. przeciwko żółtej febrze a także przyjmować leki przeciwko malarii. zdjęcia>>>
Monika Filipek
Zatwierdziła: Monika Demczuk

Rok szkolny 2015 - 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU B&N B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY.

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie przystąpiła do realizacji programu B&N. Główne cele tego projektu to poprawa bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów. Do realizacji tych celów każdy z nas może się przyczynić np.: nosząc elementy odblaskowe.
W ciągu roku szkolnego przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy kilka propozycji:                                                                                                                                                         
Pierwsza – to przeprowadzenie, w miesiącu październiku 2015 roku,  konkursu plastycznego dla czwartoklasistów „Bezpieczna droga do szkoły” i wyłonienie zwycięzców. >>>
Druga propozycja – DYSKOTEKA Z ODBLASKAMI zorganizowana w miesiącu listopadzie wraz z Samorządem Szkolnym. Dzieci miały okazję zobaczyć będąc w bezpiecznym miejscu jak poprawia się ich widoczność, kiedy mają przy sobie odblaski. zdjęcia>>>
Trzecia – zorganizowanie zajęć dodatkowych w ramach turnieju BRD dla klas piątych i szóstych. Od października do kwietnia ćwiczyliśmy jazdę po torach przeszkód, rozwiązywaliśmy przykładowe testy a w kwietniu wzięliśmy udział w turnieju BRD. zdjęcia>>>
Czwarta – przygotowanie uczniów z klas czwartych do egzaminu na kartę rowerową. Ciężkie ćwiczenia i żmudna praca zaowocowały pozytywnymi wynikami. Zadowoleni uczniowie przed wakacjami odebrali karty rowerowe. zdjęcia>>>
Piąta – to prowadzenie tablicy informacyjnej BRD na korytarzu szkolnym przez cały rok szkolny. >>>
Dorota Białobrzeska-Portka
Zatwierdziła: Monika Demczuk

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jest on propozycją dla uczniów klas trzecich, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej bez względu na jej poziom, a także profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy. zdjęcia>>>
Katarzyna Paderewska
Zatwierdziła: Alina Zalewska

WARSZTATY Z AUDIODESKRYPCJI

26 i 27 października w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe z audiodeskrypcji w ramach projektu „Kultura włączania”, którego byliśmy partnerem. Audiodeskrypcja to przekazywany drogą słuchową werbalny opis treści wizualnych (tego, co widzimy) osobom niewidomym i słabowidzącym. Metoda pozwala osobom niewidomym na możliwość odbioru sztuki wizualnej, np. malarstwa czy gry aktorskiej, dlatego stosowana jest m.in. w muzeach, teatrze oraz podczas widowisk sportowych.
W zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji „Kultura bez barier” wzięli udział uczniowie z kl. IVE i VB. Mogli przez pewien czas poczuć się jak osoby niewidome. Mieli zakryte oczy, szukali przedmiotów niepasujących do sali lekcyjnej. Następnie zgadywali, co to jest i mieli za zadanie opisać je słowami w taki sposób, aby pozostali mogli sobie te przedmioty wyobrazić. Prowadzący przygotowali dla uczniów szereg innych, ciekawych zadań, nawiązali z nimi świetny kontakt. Trzygodzinne zajęcia wywarły ogromne wrażenie. Dzięki nim uczniowie mogli dotknąć problemu osób niewidomych, poczuć na własnej skórze, jakie ograniczenia stoją przed nimi w życiu codziennym i ile wysiłku muszą włożyć, aby żyć jak zwykli ludzie. Nic bowiem tak nie uczy i nie działa na naszą wrażliwość, jak doświadczenie czegoś osobiście. Uczniowie chętnie wzięliby udział w kolejnych warsztatach tego typu. zdjęcia>>>
Agnieszka Komorowska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

JESTEŚMY RAZEM – „KULTURA WŁĄCZAJĄCA”

Ideą projektu „Kultura Włączania” jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w woj. mazowieckim. Zadanie  realizowane jest na przykładzie miasta Węgrów, w którym modelowe działanie ośrodka kultury, szkoły podstawowej, stowarzyszeń na rzecz edukacji włączającej, może być inspirującym przykładem dla innych ośrodków Mazowsza. Przedstawiciele zainteresowanych podmiotów kultury mogą w praktyce poznać metody pracy i poszerzyć swoje umiejętności w kontakcie ze specjalistami.
Projekt realizowany w terminie kwiecień- listopad 2015r.
W ramach projektu odbyły się następujące działania:
1.    Spacer po mieście i najważniejszych instytucjach w Węgrowie, w którym uczestniczyły osoby niesłyszące, niewidzące, niepełnosprawne ruchowo oraz osoby zdrowe poruszające się na wózkach inwalidzkich. Podczas spaceru po Węgrowie sprawdziliśmy przygotowanie  urzędów i instytucji pod kątem dostępności dla osób niesłyszących, niewidzących oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Odwiedziliśmy Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Bibliotekę Miejską, Węgrowski Ośrodek Kultury oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II. Na podstawie spostrzeżeń i doświadczeń przygotowano raport, w którym zawarte wskazówki i rady będą motywacją do dalszej pracy nad poprawą warunków życia osób niepełnosprawnych w naszym mieście.
2.    W przestrzeni naszego miasta na ogrodzeniach I Liceum Ogólnokształcącego, Węgrowskiego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II, pojawiły się wystawy prac związane z niepełnosprawnością. Jedna z wystaw, to prace uczniów szkoły podstawowej biorących udział w konkursie „Niepełnosprawność”, druga, znajdująca się na balustradzie Węgrowskiego Ośrodka Kultury, to prace Jeremiasza Popiela, autystycznego artysty o nieprzeciętnym talencie, trzecia, znajdująca się na ogrodzeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie to fotoreportaż dotyczący niepełnosprawnych sportowców.
3.    Festiwal POWER ON, odbył się 30 maja na węgrowskim rynku. Podczas festiwalu prezentowana była twórczość osób z niepełnosprawnościami, twórczość dzieci i młodzieży z Węgrowa i okolic, dokonania organizacji pozarządowych  w powiatu węgrowskiego. Był to dzień quizów, konkursów i zabaw prowadzonych przez animatorów. Koncert na scenie plenerowej prowadził konferansjer na wózku inwalidzkim a wszystkie zapowiedzi tłumaczone były na język migowy. W tym samym terminie w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyły się trzydniowe warsztaty z udziałem uczestników z całego Mazowsza. Tematem warsztatów było budowanie widowni.
4.    13 maja w naszym ośrodku zaprezentowano film „Chce się żyć”. Na projekcję zaproszono młodzież z naszego liceum oraz osoby dorosłe. Nasi odbiorcy oglądali film w opaskach na oczach i z zatyczkami w uszach. Film by wyświetlany w wersji dla osób niewidzących i niesłyszących.
Co nas jeszcze czeka w związku z realizacją projektu:
- w dniach 26, 27 października 2015r. w  szkole podstawowej poprowadzone zostaną warsztaty z audiodeskrypcji, w których uczestniczyć będą uczniowie klas IV i V.
- dwie wystawy, które pojawią się na początku listopada.
Katarzyna Zabadała
Węgrowski Ośrodek Kultury

Rok szkolny 2014 - 2015Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”

Świetlica szkolna nawiązała współpracę z Fundacją Rozwoju Wolontariatu - Organizatorem programu „Projektor - wolontariat studencki”, która promuje aktywne postawy wśród uczniów. Głównym partnerem Fundacji jest Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności. Program uzyskał też wsparcie Fundacji PGNiG Ignacego Łukasiewicza, a honorowy patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Już w grudniu odbędą się pierwsze ciekawe zajęcia prowadzone przez warszawskich studentów. Serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Antońska
Zatwierdziła: Monika Demczuk

OPOWIEŚCI I OBRAZY Z WĘGROWA

„Bo pamiętnik jest po to, żeby nie zapomnieć” – pod tym hasłem odbyło się 13.11.2014r. w Bibliotece Miejskiej spotkanie kończące I etap projektu edukacyjnego w naszej szkole „Opowieści i obrazy z Węgrowa”. W zajęciach warsztatowych uczestniczyły uczennice klas: IVD, VB, VC, VIA, VIC i VID. Pod kierunkiem pani Beaty Frankowskiej, pani Karoliny Bajki i pana Roberta Lipki ze Stowarzyszenia Opowiadaczy Historii „Studnia O” wykonały piękne pamiętniki dokumentujące losy żydowskich dzieci, które dzięki pomocy węgrowskich rodzin uniknęły zagłady podczas II wojny światowej. Wzruszające historie czytane przez autorki pamiętników przeplatane były fragmentami tradycyjnej żydowskiej muzyki.
Na spotkaniu obecny był Burmistrz Miasta Węgrowa pan Jarosław Grenda oraz rodzice i dziadkowie uczestniczek projektu. Na wszystkich zebranych prezentowane historie wywarły ogromne wrażenie. Pan Burmistrz nie krył podziwu dla talentu naszych uczennic. Ze wzruszeniem dziękował za opowieści o losach dzieci uratowanych przez mieszkańców Węgrowa. Wyraził również nadzieję na kolejne projekty, dzięki którym uda się ocalić od zapomnienia obraz naszego miasta i jego mieszkańców sprzed wielu lat. zdjęcia>>>
Ścieżki opowieści – słowa, znaki, obrazy - link do zasobów zewnętrznych.

PROGRAM „OWOCE W SZKOLE”

Program ten ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie. W programie biorą udział uczniowie naszej szkoły. zdjęcia>>>


PROGRAM „SZKLANKA MLEKA”

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka  i jego przetworów. W programie tym biorą udział uczniowie naszej szkoły. zdjęcia>>>


„OPOWIEŚCI I OBRAZY z WĘGROWA”

Projekt „Opowieści i obrazy z Węgrowa” jest częścią ogólnopolskiego projektu „Ścieżki opowieści – słowa, znaki, obrazy”, realizowanego w 2014 roku przez Stowarzyszenie Grupa Studnia O, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowany jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie oraz Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.
Bezpośrednią inspiracją warsztatów narracyjno-ilustratorskich, prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Drugiego w Węgrowie, jest wybitna i wielokrotnie nagradzana książka obrazowa (picturebook) Iwony Chmielewskiej „Pamiętnik Blumki”. Jest to opowieść w obrazach o dzieciach z Domu Sierot Janusza Korczaka.
Książka stała się kanwą spektaklu opowieści „Pamiętnik Blumki. Opowieści z pamięci”, w wykonaniu Beaty Frankowskiej ze Stowarzyszenia Grupa Studnia O. i muzyka-akordeonisty Roberta Lipki, gdzie zapisane historie zostały opowiedziane na nowo, w połączeniu z muzyką, tradycyjnymi baśniami i biograficzną opowieścią o Korczaku.
Spektakl i książka zostały zaprezentowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie uczniom ze szkoły biorącej udział w projekcie, w dniu 24 września 2014 roku. Dzieci mogły zapoznać się ze sztuką żywego słowa, z żydowską tradycją narracyjną i muzyczną oraz z uniwersalnym przesłaniem Janusza Korczaka.
To pierwsze spotkanie stanowiło inspirację do dalszych warsztatów, które odbywają się w naszej szkole. więcej>>>     zdjęcia>>>

Od września 2014 roku w szkole realizowany jest projekt pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.  Grupę docelową stanowi 15 uczniów klas szóstych wybranych do projektu
z zachowaniem zasady pierwszeństwa uczniów z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi oraz zgodnie z zasadą równości szans i płci.
W ramach realizacji projektu szkoła przeprowadza zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych: matematyka (6 godzin w miesiącu), przyroda (6 godzin w miesiącu), zajęcia z języka angielskiego (6 godzin w miesiącu) oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym (2 godziny w miesiącu).
By sprostać zróżnicowanym potrzebom uczniów, które ze względu na powstałe trudności edukacyjne spowodowane okolicznościami osobistymi, społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi, podczas zajęć stosowane są innowacyjne metody i formy pracy. Dla potrzeb  poszczególnych zajęć zaplanowano takie metody pracy jak: giełda pomysłów, metoda projektu, burza mózgów, mapa mentalna, elementy dramy, metoda przewodzącego tekstu, uzupełniania zdań, mapa pojęciowa. Działania podjęte w ramach projektu mają na celu zwiększenie umiejętności samodzielnego gromadzenia potrzebnych informacji oraz ich wykorzystywanie w codziennym życiu i dalszej edukacji.
Joanna Zawadzka
Zatwierdziła: Monika Demczuk

„UMIEM PŁYWAĆ”

Od 3 marca do 15 grudnia 2014r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie realizuje projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jest on finansowany w 59% przez Miasto Węgrów i w 41% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowity koszt zadania wnosi 87300zł. Uczestnikami projektu jest 238 uczniów klas trzecich (117 w roku szkolnym 2013/2014, 121 w roku szkolnym 2014/2015). Każde dziecko zostanie objęte 20-godzinnym programem nauki pływania, z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w grupach liczących do 15 osób. Zajęcia odbywają się na pływalni w Sokołowie Podlaskim.
Rezultatem projektu jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu oraz podniesienie bezpieczeństwa w pobliżu akwenów wodnych.

Rok szkolny 2013 - 2014


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

W okresie od 1.09.2013 do 31.07.2014 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie realizowała projekt edukacyjny,  którego głównym celem było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
W projekcie tym uczestniczyło 51 dziewcząt i 75 chłopców, którzy zostali wyłonieni w procesie rekrutacji.  Wyłonionych  uczestników objęto ofertą edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczą zgodną z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. więcej>>>     zdjęcia>>>
Agnieszka Krawczykowska
Zatwierdziła Monika Demczuk

 
KAMPANIA EDUKACYJNA

,,Żyję i działam bezpiecznie”
Od 27.01.2014r. realizowana jest  w naszej szkole kampania edukacyjna  ,, Żyję  i działam bezpiecznie”, której celem jest propagowanie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych. Organizatorem kampanii jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie oraz  Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Nauka-Rozwój”.
W ramach kampanii, której pomysłodawcą i koordynatorem jest nauczyciel  naszej szkoły p. Radosław Łuszczyński,  planowanych jest  szereg inicjatyw m.in.:
·         Zajęcia edukacyjne  poświęcone cyberprzemocy oraz ochronie danych osobowych.
·         Szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
·         Konkurs  plastyczny na hasło kampanii ,,Żyję i działam bezpiecznie”.
·          Zajęcia instruktażowe dla uczniów szkoły podstawowej z zakresu  pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone  przez uczniów gimnazjum.
·         Lekcje z udziałem Policji oraz instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach na temat zasad bezpieczeństwa  ruchu drogowego.
·         Lekcje instruktażowe z udziałem ratowników medycznych poświęcone pierwszej pomocy.
Podsumowanie kampanii edukacyjnej ,,Żyję i działam bezpiecznie” odbędzie się 12.05.2014r. w sali  widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie. W programie m.in. wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i wiedzy oraz przedstawienie profilaktyczne dotyczące uzależnień. Całość uświetni koncert w wykonaniu zespołu  Dobrogost Band.
Radosław Łuszczyński
Zatwierdziła Monika Demczuk

„UMIEM PŁYWAĆ”

Od 3 marca do 15 grudnia 2014r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie realizuje projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jest on finansowany w 59% przez Miasto Węgrów i w 41% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowity koszt zadania wnosi 87300zł. Uczestnikami projektu jest 238 uczniów klas trzecich (117 w roku szkolnym 2013/2014, 121 w roku szkolnym 2014/2015). Każde dziecko zostanie objęte 20-godzinnym programem nauki pływania, z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w grupach liczących do 15 osób. Zajęcia odbywają się na pływalni w Sokołowie Podlaskim.
Rezultatem projektu jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu oraz podniesienie bezpieczeństwa w pobliżu akwenów wodnych. zdjęcia>>>
Alina Zalewska
Zatwierdziła Monika Demczuk

REALIZACJA PROJEKTU

Od października w szkole realizowany jest projekt  „Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie –etap II”. więcej>>>
A. Krawczykowska
Zatwierdziła Monika Demczuk


Rok szkolny 2012 - 2013


RODZICE W „ZACZAROWANYM OGRODZIE”

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami dzieci uczestniczących w Projekcie „Zaczarowany ogród- cykl dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących dysproporcje edukacyjne uczniów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami rozwojowymi”.
Podczas spotkania koordynator ds. ewaluacji Hanna Skóra przedstawiła wyniki skuteczności podejmowanych w Projekcie działań, w odniesieniu do założonych celów i osiągniętych rezultatów po drugim roku realizacji. Analiza przeprowadzonych osiągnięć, tak jak w zeszłym roku, potwierdziła założenia pomysłodawców Projektu. Ciężka praca na zajęciach przyniosła wysokie rezultaty, które dodają skrzydeł i motywują do dalszego działania. Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu, było przybliżenie rodzicom terapii EEG Biofeedback. Co to jest EEG Biofeedback? Na to pytanie odpowiedziała neuroterapeuta Agnieszka Komorowska. EEG Biofeedback to medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Oprócz psychoterapeuty jest tu potrzebna wysokospecjalistyczna aparatura EEG. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe), bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. Treningi EEG znajdują zastosowanie w zaburzeniach psychicznych, psychosomatycznych (dzieci, młodzież, dorośli), w chorobach neurologicznych. Rodzice, których dzieci uczęszczają na terapię polisensoryczną mieli okazję przekonać się, jak wygląda Sala Doświadczania Świata i na czym polegają zajęcia rozwijające zmysły dziecka. Dorośli mogli zapoznać się z urządzeniami i pomocami, dzięki którym ich pociechy mają możliwość rozwijać swoje zmysły przez odbieranie nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu. Podczas zajęć dzieci:
·         poznają siebie i swoje ciało, uświadamiając sobie własną odrębność,
·         budują poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu,
·         uświadamiają sobie własną sprawność fizyczną i moc,
·         rozwijają wzajemne kontakty i współpracę w grupie,
·         wykonują ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia doskonałej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej,
·         budują poczucie własnej wartości,
·         uczą się cierpliwości, samokontroli i wewnętrznej dyscypliny,
·         uczą się relaksować.
Prowadzące zajęcia przybliżyły rodzicom, na czym polega terapia polisensoryczna i w jaki sposób prowadzone są zajęcia.
Nieodłącznym już elementem spotkań są „pojedynki supermózgów” na stole Mindball. Rodzice coraz chętniej uczestniczą w rywalizacji i zasiadają do pojedynku, aby sprawdzić swoje możliwości koncentracji uwagi i relaksacji. zdjęcia>>>