Od dnia 1 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie realizowany będzie projekt pt:

Nauczanie języka angielskiego uczniów ze specjalnymi potrzebami

 edukacyjnymi z wykorzystaniem

technologii informacyjno-komunikacyjnych”

 

Budżet  projektu w wysokości 14860 € finansowany jest

z programu ERASMUS PLUS.

Celem projektu jest przeszkolenie i podniesienie kompetencji nauczycieli języka angielskiego i pedagogów pracujących bezpośrednio z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, a także nabycie innowacyjnych umiejętności oraz wymianę doświadczeń metodycznych. Działania zaplanowane w ramach projektu to udział 5 nauczycieli w szkoleniu dotyczącym TIK na Malcie oraz job-shadowing w zagranicznej placówce, a także współpraca międzynarodowa w programie eTwinning.

 

Koordynatorkami projektu są nauczycielki języka angielskiego

pani Magdalena Wyrzyk i pani Monika Filipek.


Job-shadowing na Litwie

W dniach 6-11.12.2015r. odbyłyśmy praktyki zawodowe job-shadowing w Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu na Litwie. Zapoznałyśmy się z bazą dydaktyczną i działalnością placówki w środowisku lokalnym i międzynarodowy.
Wyjazd umożliwił nam obserwację działań pedagogicznych, poszerzających nasze doświadczenia, warsztat pracy jak również przyczynił się do podniesienia jakości pracy własnej i szkoły. Możliwość obserwacji zajęć, metod i sposobów rozwiązywania problemów przez pedagogów w pracy z uczniem niepełnosprawnym, wzbogaciły naszą pracę pedagogiczną i wychowawczą.
Podczas praktyk w Podbrodziu miałyśmy możliwość obserwacji lekcji  j. angielskiego, j.polskiego, j. rosyjskiego, religii, matematyki, zajęć technicznych oraz zintegrowanych zajęć języka angielskiego i informatyki. W trakcie tych zajęć obserwowałyśmy w jaki sposób nauczyciele indywidualizują pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szkoła litewska uczestniczy w wielu projektach europejskich , dzięki którym uczniowie wyjeżdżają do wielu krajów świata. Wiedza pozyskana podczas realizacji tych programów czyni tę placówkę atrakcyjną pod względem nowoczesnych metod pedagogicznych, technik pracy oraz otwartą na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Podczas praktyk job-shadowing przeprowadziłyśmy także szkolenie z zakresu wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele gimnazjum oraz pracownik administracji. Przedmiotem szkolenia były programy Hot Potatoes, Prezi, Comic Stories, Jelly Cam. Obsługi których nauczyłyśmy się podczas szkolenia na Malcie.
Celem poznania systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi zorganizowano nam wycieczkę do Domu Opieki Społecznej w Podbrodziu, gdzie obecnie przebywa 178 osób. Są to zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Celem ośrodka jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym godnego życia i godnych warunków i organizacji pracy społecznej zgodnie z potrzebami mieszkańców domu , ich umiejętnościami i kondycją psychiczną i fizyczną.
Możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły dała nam szansę poznania obyczajowości szkolnej litewskiego systemu edukacji, wymianę doświadczeń oraz zaplanowanie dalszej współpracy w ramach projektu eTwinning. zdjęcia>>>

ICT for Collaborative, Project-Based,

Teaching and Learning

(Kurs z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych)

26.07. -1.08.2015 r. Malta

W dniach 26.07-01.08.2015r. pięciu nauczycieli z naszej szkoły (Magdalena Wyrzyk, Monika Filipek, Edyta Doktorska-Rafałek, Dorota Godlewska i Agnieszka Krawczykowska) , biorących udział w programie Erasmus+ , uczestniczyło w szkoleniu ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning na Malcie.
Organizatorem szkolenia była firma Smart Solutions Ltd, która stworzył dla uczestników kursu platformę on-line, dzięki której mogliśmy nawiązać ze sobą kontakt jeszcze przed spotkaniem na Malcie oraz wymieniać się zdobytymi doświadczeniami po ukończeniu kursu.
Tematyką kursu było wykorzystanie narzędzi TIK podczas pracy w szkole. W trakcie szkolenia nabyłyśmy umiejętność posługiwania się następującymi programami i narzędziami TIK:
- Audacity ( tworzenie nagrania audio),
- Photo Story, (różnorodne sposoby prezentacji zdjęć) ,
-Comic Stories ( tworzenie własnych komiksów),
-Stop Motion Animation (tworzenie krótkich filmów animowanych) ,
-Windows Movie Maker (obrabianie filmów ),
-Weebly (tworzenie stron internetowych i bloga),
- Prezi (tworzenie prezentacji multimedialnych),
- Hot Potatoes (tworzenie krzyżówek i quizów),
- eTwinning (platforma do współpracy międzynarodowej),
Wszystkie programy, z których korzystałyśmy w trakcie szkolenia, są bezpłatne jak również bardzo ciekawe i dające wiele możliwości do uatrakcyjnienia procesu nauczania.
Podczas szkolenia miały również miejsce wycieczki fakultatywne z przewodnikiem do Hagar Qim - stanowiska archeologicznego z IV i III tysiąclecia p.n.e. , dawnej stolicy Malty – Mdiny i obecnej stolicy państwa Valetty. Podziwialiśmy także klify oraz piękną Lazurową Grotę (Blue Grotto).
Nabyte w czasie szkolenia umiejętności wykorzystamy na swoich lekcjach, do współpracy w ramach programu eTwinning. Swoją wiedzą zamierzamy podzielić się z innymi pracownikami szkoły prowadząc szkolenia z zakresu TIK. zdjęcia>>>
Magdalena Wyrzyk

Dnia 15.07.2015r. odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników planowanego kursu dotyczącego TIK na Malcie zorganizowanego w ramach programu Erasmus +. >>>