OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie informuje,
iż od miesiąca marca 2017 r. można dokonywać odpłatności za obiady
w formie bezgotówkowej – przelew na konto szkoły lub w formie gotówkowej w kasie szkoły.

Wpłat należy dokonywać przelewem od 20 do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 26.03.2017 r. należy dokonywać opłat za miesiąc kwiecień)
 na niżej podane konto bankowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

88 1020 4476 0000 8502 0251 0964

 W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana
jest wpłata. W przypadku pracownika szkoły należy dodać dopisek – pracownik.

NP. JAN KOWALSKI, KL. II C, OBIADY KWIECIEŃ 2017

 

Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły, przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły  (www.sp.wegrow.pl)
w zakładce stołówka. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

 

Wpłatę za obiady można pomniejszyć o dni nieobecności ucznia po wcześniejszej konsultacji
z pracownikiem szkoły pod nr telefonu:
25 792 35 12.

 

Wydanie karty obiadowej w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunku bankowym szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty.