Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie 
ul. Kościuszki 16 
07 – 100 Węgrów 
82 9236 0008 0000 0837 2000 0010