Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

 rok szkolny 2017 / 2018

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca – Renata Kamińska – Dulba

Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Panzo

Sekretarz – Jolanta Wójcik