Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

 rok szkolny 2018 / 2019

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca – Anna Koc - Kornatowska 
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Niszcz 
Sekretarz – Małgorzata Duszak